Når du ønsker at både din forretning og menneskerne i den trives

FORRETNING, MENNESKER OG ORGANISATIONER

MIN EKSPERTISE 


Jeg har 20 års erfaring som konsulent og leder og har derfor en stor generel erfaring indenfor virksomhedsledelse og forretningsudvikling. Der er dog fire felter der har min særlige interesse, dem beskriver jeg nedenfor. 

VISION OG STRATEGI  

Er en nedskrevet vision livsvigtig for en virksomhed? - nej ikke altid!

Nogle virksomheder kan fungere fint i mange år, uden at der er formuleret en klar vision. Det er ofte fordi at virksomhedens leder faktisk har en klar forestilling om hvor virksomheden skal hen - men blot ikke kalder det en vision. Andre virksomheder klarer sig uden en vision, fordi de har så meget medvind i sejlene med deres produkt eller at deres produkt er meget veldefinerede i markedet. 

Men hvornår er en vision så vigtigt at have? - det er det når:

- det marked virksomheden er i, er stærkt konkurrencepræget og dine kunder ligeså godt kunne vælge din konkurrent - hvorfor skal de så vælge jeres virksomhed?

- når du kan mærke at ledere og medarbejdere ikke er enige om kursen

- når I bevæger jer i zigzag kurs, fordi kunderne kommer til at definere jeres forretning uhensigtsmæssigt

- når du kan se at der opstår nye konkurrenter, der med teknologi, overhaler jer indenom

FORRETNINGSUDVIKLING

Kan du udvikle udvikle din forretning mere?

Hvor er din virksomheds vækst muligheder? Hvordan er din forretningsmodel skruet sammen? Hvilke områder skal du udvikle på, og hvilke skal du afvikle? Har virksomheden udviklingspotentialer du endnu ikke har fået øje på?


Det kan være vigtigt at få kikket på;

- hvilke trends er på vej og hvilken betydning det har for din virksomhed

- hvilke teknologier er på vej - måske skal I opbygge en teknologi radar

- hvilke partnerskaber ville i kunne profitere af og hvad skal i gøre selv

- hvilke markeder er i på, hvor skal i gå ind og hvor skal i bevæge jer væk fra

LEDELSESUDVIKLING

Selvom du har både kompetencerne og erfaring, kan der være situationer hvor du som leder har behov for sparring:

- når der er konflikter i ledergruppen eller blandt medarbejderne

- når der sker et pludseligt skifte i markedssitutionen og din virksomhed bliver udfordret

- når din egen situation ændrer sig, din familie har udfordringer, du bliver syg eller dine teenagere tager al din energi

ORGANISATIONSUDVIKLING OG STRATEGI EKSEKVERING

Kan du sikre udvikling i din organisation?

En ting er at skrive visionen, en anden ting er at få strategien implementeret i organisationen. Uanset hvad er organisationsudvikling udfordrende:

- hvordan løser i de konflikter der står i vejen for at skabe forandringer?

- hvordan får I rekrutteret så det matcher vision og strategi?

- hvordan holder I fast i jeres nøglemedarbejdere?

- hvordan skaber I et psyksk arbejdsmiljø med høj social kapital, så organisationen kan præstere bedst muligt og undgår stress og nedslidning

- hvordan sikrer I samarbejdet på tværs af organisationen i den samlede værdikæde - eks. i forhold til S&OP